کد تقویم

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حکمرانیها میدانهاى مسابقت مردان است . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 89 آذر 1 , ساعت 10:46 عصر
مصرف بجا
حضرت امام صادق(ع)فرمودند:((بر تو باد به سامان دادن و درست مصرف کردن مال؛زیرا که این کار?مایه کتمیابی شخص بزرگوار و بی نیازی از شخص فرو مایه است 
                                        (وسایل اشیعه?ج12ص  .(40
حضرت امام خمینی (ره)در خاموش کردن لامپ های اضافی بسیار حساس بود?حتی با آن سن و سال ?اگر با خبر می شد که لامپ اتاقی در طقه دوم خانه بی جهت روشن است?از پله ها بالا می رفت و آن را خاموش می کرد.یک روز که به خاطر روشن بودن چراغ حیاط (به رغم تذکرات زیاد ایشان)عصبانی بودند?با همان حال فرمودند:((در منزل من و فعل حرام؟! در منزل من و اسراف؟!))
من که مثل بید می لرزیدم ?عرض کردم:((آقا چه شده؟))
فرمودند:((چند مرتبه باید بگویم این چراغ ها را خاموش کنید؛مگر شما نمی دانید که اسراف حرام است.))                                  
                                            (به نقل از یکی از خادمین منزل امام خمینی(ره) )

دوشنبه 89 آذر 1 , ساعت 10:38 عصر

کوتاه. اما خواندنی

لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه

پیامبر(ص).ساعتی از عمر خویش را بیهوده نمی گذراند.

پیامبر(ص) . تا ضرورتی نبود سخن نمی گفت و چون لب به سخن می گشود. آرام و سنجیده صحبت می کرد.

پیامبر(ص) .کلماتش را طوری شمرده بیان می کرد که شنونده آن را به خوبی به حافظه می سپرد.

پیامبر(ص) .خوش رو و خوش برخورد بود.بدون اینکه بخندد.همیشه لبخندی بر لب داشت.

پیامبر(ص) .بر زمین می نشست. بر زمین می خوابید و بر زمین غذا می خورد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ