کد تقویم

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خدا را شناختم ، از سست شدن عزیمتها ، و گشوده شدن بسته‏ها . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 89 آبان 9 , ساعت 6:15 عصر

توهین به مقدسات در فقه وحقوق کیفری

اعتقاد به مقدسات سابقه طولانی دارد.واز زمانی که بشر بوده است یک سری اموری بوده که نزد انسانها داری احترام ویژه وقداست خاصی بوده است .مفهوم مقدس در معناهای پاک کرده وبه پاکی یاد شده و منزه وبه مرد خدا که از منهیات پرهیز کرده به کار برده شده است . این کلمه هم چنین از صفات خداوند وجبرئیل می باشد .پس میتوان گفت که مقدس اموری هستند که بواسطه معنویت و پاکی و نزدیکی به خداوند دارای احترام ویژه هستند وهتک حرمت آنها حرام میباشد.

قداست در همه ادیان توحیدی بوده است چرا که در همه ادیان اموری هستند که نزد پیروان ان دین دارای جایگاهی ویژه هستند وشکستن حریم انها جایز نیست .در اسلام هم یک سری مقدساتی هست که احترام انها واجب است.اما مقدسات اسلام چه چیزهایی هستند که احترام انها واجب و هتک حرمت انها حرام میباشد؟مقدسات اسلام به چند دسته کلی تقسیم میشوند که ما خلاصه وار به انها اشاره میکنیم:

1:اعتقادات ماوراء الطبیعه الف:خدای سبحان که مقدس ترین مقدسات نزد مسلمانان است و بقیه مقدسات به مقدار دوری و نزدیکی به خداوند سنجیده میشوند.ب:اساس دین و احکام ضروری آن.ج:اساس ایین های مسیحی و یهودی و...که نزد مسلمانها از ادیان اسمانی میباشد.

2:اشخاص مقدسی که دارای قوه عصمت باشند .الف:پیامبران مخصوصا نبی مکرم اسلام ص ب:ائمه اثنی عشری و حضرت فاطمه س.چرا که نزد شیعیه عصمت اینها ثابت شده است.

3  :مکان های مقدس مثل کعبه ومساجدومشاهد مشرفهالف:کعبه ب:مساجدج مشاهد مشرفه

4:زمان های مقدس.مثل روز جمعه وشب قدر و اعیاد مذهبی

 

باید گفت که اینها مقدسات مسلمان ومخصوصا شیعیان هستند .حالا اگر کسی به اینها توهین کند در فقه و حقوق جزایی چه مجازاتی برایش در نظر گرفته اند؟

 

در فقه توهین به مقدسات در قالب عنوان سب النبی –توهین وفحس به پیامبر- بحث میشود که همه فقها قائل به اعدام چنین شخصی هستند وتزد فقهای شیعه ائمه (ع )وحضرت صدیقه طاهره( س) مشمول چنین حکمی هستند.

 

حضرت امام در تحریر الوسیله میفرمایند:من سب النبی ... وجب على سامعه قتله ‏...و کذا الحال لو سب بعض الأئمة علیهم السلام، و فی إلحاق الصدیقة الطاهرة سلام اللَّه علیها بهم وجه، بل لو رجع إلى سب النبی (ص) یقتل بلا إشکال.<<کسی که به پیامبر گرامی اسلام توهین کند واجب است کشتنش بر انکه این توهین را میشنود .وهمین حکم است در مورد سایر ائمه و توهین به حضرت صدیقه طاهره اگر به توهین به پیامبر برگردد باز هم همین حکم جاری میشود>>.ولی در مقررات کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1375فقط در قانون مطبوعات 1362توهین به مقدسات جرم بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صرفا کسانی که از طریق مطبوعات مرتکب توهین میشدند مجازات میشدند.این لایحه مقرر میداشت که هر کس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات ان توهین کند در صورتی که ارتدادمنجر شود حکم ارتداد...والا تعزیر میشود.

 

در سال 1375با اقتباس از نظر فقهای شیعه ماده ای تصویب شد که نواقص پیشین را رفع کرده وکسانی که به هر طریق به پیامبر گرامی اسلام و حضرات ائمه وحضرت صدیقه طاهره توهین کند قابل تعقیب کیفری دانسته است .م513قانون مجازات اسلامی مقرر میداردکه هر کس به مقدسات اسلام وهریک از انبیائ عظام و ائمه طاهرین وحضرت صدیقه طاهره اهانت کند اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام و الا...تعزیر میشود.

 

1:تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 477لیست کل یادداشت های این وبلاگ